Vēsture

Ultrasonogrāfistu organizācijas aktivitātes Latvijā sākās 1988. gadā, kad docents Pauls Zlemets ap sevi radīja nelielu interešu pulciņu, kura darbības tālāku organizēšanu 90. gadu sākumā pārņēma radiologi Pēteris Priedītis. Starp pirmajiem US speciālistiem Latvijā jāmin Arta Strazdiņa. Pirmā Latvijas ultrasonogrāfistu konference notika 1992. gada 29. aprīlī un pēc tam – ik gadu, pulcējot arvien vairāk interesentu. Ultrasonogrāfijas metodei Latvijā strauji attīstoties, radās nepieciešamība regulāri papildināt zināšanas, apgūstot jaunāko ārvalstu pieredzi, veidot kontaktus ar ultrasonogrāfistu biedrībām un asociācijām Eiropā un arī ārpus tās; aizvien nozīmīgāka kļuva sadarbība ar iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un apmaksu, optimizējot ultrasonogrāfijas manipulāciju izmaksas un regulāri papildinot metožu klāstu ar jaunām tehnoloģijām. Tāpēc 2003. gada 5. jūnijā oficiāli tika nodibināta Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācija kā atsevišķa biedrība, to reģistrējot Latvijas Uzņēmumu reģistrā, un par asociācijas prezidenti dibinātāju pilnsapulcē tika izvēlēta radioloģe Ilze Sedleniece, kura vadīja asociāciju līdz 2011. gadam. 2004. gada 5. jūnijā, Eiropas ultrasonogrāfistu kongresā Euroson 2004 Zagrebā Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācija, klātesot 50 biedru delegācijai no Latvijas, tika svinīgi uzņemta Eiropas Ultrasonogrāfistu asociāciju federācijas (European Federation or Societies in Ultrasound in Medicine – EFSUMB) sastāvā. Pašlaik asociācijā ir 180 biedru.

Laika posmā no 2003.-2011. gadam daudz pūļu ieguldīts izglītības jomā. Kopš 2004. gada Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācijas delegācija 40–50 cilvēku sastāvā katru gadu papildina zināšanas Eiropas ultrasonogrāfistu kongresā EUROSON, izraisot izbrīnu un sajūsmu Eiropas kolēģu vidū (esam unikāli, jo turp dodamies visi kopā ar autobusu, kas ļauj kolēģiem iegūt zināšanas arī, savā starpā apmainoties ar pieredzi, – ne velti ir dzirdēts no kolēģiem, ka “brauciens autobusā uz kongresu ir vēl viens kongress”). Tieši šo kopējo kongresu braucienu dēļ asociācijā ir izveidojusies ļoti jauka un sirsnīga gaisotne, kas palīdz veidot saikni starp Rīgas speciālistiem un kolēģiem no rajoniem (daudziem no viņiem EUROSON kongress ir vienīgais pasākums, uz kuru darbu gūzmā izdodas izrauties). Arī asociācijas valdē ir bijuši vairāki kolēģi, kas strādā Latvijas rajonos, tāpēc, pieņemot lēmumus, tiek ņemtas vērā arī ārpus Rīgas strādājošo ārstu intereses un viedokļi.

Kopš 2003.gada Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācijas konferences notiek divas reizes gadā – novembra un maija pēdējā nedēļā. Tā kā ultrasonogrāfijas metodi ikdienā izmanto daudzu specialitāšu ārsti, konferencē vienmēr tiek iekļautas ne tikai ar diagnostiku saistītas tēmas, bet apskatītas dažādas klīniskās problēmas, uzaicinot citu specialitāšu lektorus. Pateicoties sadarbībai ar Eiropas Ultrasonogrāfistu asociāciju federāciju, mums ir iespēja Eiropā un pasaulē plaši pazīstamus lektorus ne tikai uzaicināt uz asociācijas konferencēm, bet arī organizēt vairāku dienu izglītojošus kursus un seminārus, kuros piedalījušies dalībnieki no visas Eiropas. Nozīmīgākie organizētie kursi bijuši:

  • 2004. gada 17. un 18. septembrī IBUS (International Breast Ultrasound School) Advanced Breast Imaging Seminar;
  • 2008. gada 14.–17. janvārī lekciju kurss brahiocefālajā, transkraniālajā, perifēro un vēdera asinsvadu doplerogrāfijā, vadītāja profesore Svetlana Ļeļuka (Maskava);
  • 2009. gada 22.–24. maijā SIS (Senologic International Society) Breast Imaging Course profesora Ivana Drinkoviča (Horvātija), profesora Tibora Tota (Zviedrija) un Dominika Amī (Francija) vadībā.
  • 2010. gada rudenī notika vairākkārtēji trīs dienu kursi dažādos Latvijas reģionos dažādu specialitāšu ārstiem par tēmu „Ultrasonogrāfijas attēlu interpretācija ārsta, kas nav radiologs praksē” Maijas Radziņas un Ilzes Sedlenieces vadībā, tika apmācīti vairāk kā 300 cilvēku ar ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” atbalstu.
  • 2011. gada 17.-19. martā notika trīs dienu kursi „Ultrasonogrāfija pediatrijā”, ungāru speciālistu, profesora Zoltana Harkaņji un Georga Harmata vadībā ar aktīvu pediatru un pediatrijas US speciālistu (Dace Kreicšteine un Artūrs Plūme) līdzdalību, vairāk kā 100 ārsti tika apmācīti ar ESF projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” atbalstu.
  • 2012. gada 19.-20. oktobrī notika divu dienu starptautiski kursi “Kontrasta ultrasonogrāfija” Čehijas profesora V. Valek vadībā.
  • 2012. gada 6.-7. decembrī notika divu dienu starptautiski kursi “2D, 3D, 4D iegurņa pamatnes US izmeklēšana”, kurus vadīja profesors A.P. Wieczorek no Ļubļinas Medicīnas Universitātes (Polija).
  • 2014. gada 4.-5. aprīlī notika divu dienu starptautiski kursi "Elastogrāfija un invazīvā ultrasonogrāfija" pieredzējušu Francijas, Polijas, Krievijas, Grieķijas, Dānijas un Latvijas speciālistu vadībā - D. Amy (Francija), K. Kukulski (Polija), N. Postnova (Krievija), P. Zoumpoulis and I. Mastorakou (Grieķija), L. Noorgard (Dānija) un Latvijas speciālistu vadībā.

Sadarbībā ar Latvijas Radiologu asociāciju jau ilgāku laiku cenšamies panākt, lai Nacionālais veselības dienests noteiktu adekvātu samaksu par ultrasonogrāfijas manipulācijām. Jāteic, ka pašreizējais finansiālais stāvoklis valstī īpašu optimismu nevieš, taču dialogs ar veselības aprūpes vadības institūcijām ir izveidojies, un tas ļauj prognozēt, ka arī turpmāk sadarbība attīstīsies abos virzienos.

Turpinām sadarbību ar Latvijas Ārstu biedrību un citām profesionālajām asociācijām un, protams, organizējam speciālistu tālākizglītību, uzaicinot pasaules labākos ultrasonogrāfijas speciālistus lasīt lekcijas mūsu pasākumos, rodot iespēju mūsu kolēģiem izglītoties ārzemēs un organizējot augstvērtīgus kursus.