Asociācijas galvenā izpildinstitūcija ir valde, kuru biedru kopsapulce ievēl uz četriem gadiem.

Kopš 2019. gada 8. novembra asociācijas valde darbojas sekojošā sastāvā:

Viktors Ļiņovs

Viktors Ļiņovs

Prezidents

Madara Rauda

Madara Rauda

Sekretāre

Ilze Apine

Ilze Apine

Valdes loceklis

Kaspars Stepanovs

Kaspars Stepanovs

Valdes loceklis

Maija Radziņa

Maija Radziņa

Viceprezidents

Andrejs Lioznovs

Andrejs Lioznovs

Kasieris

Pēteris Priedītis

Pēteris Priedītis

Valdes loceklis

Ivo Ivaskis

Ivo Ivaskis

Ravidents