Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Nākošās Latvijas Radiologi Asociācijas Sertifikācijas komisijas sēdes:   
2024.gada 26.janvārī
2024.gada 29.martā
2024.gada 31.maijā
2024.gada 30.augustā
2024.gada 27.septembrī


Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju ir jāveic Ārstu biedrības kontā

Sertifikācija           EUR 59,76
Resertifikācija       EUR 48,38
Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836


Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību no 2013. gada 1. janvāra reglamentē 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Sertifikācijai un resertifikācijai par profesionālās un zinātniskās darbības, kā arī tālākizglītības pasākumiem radiologa, radiologa terapeita pamatspecialitātē ir nepieciešams iegūt vismaz 250 tālākizglītības punktus, invazīvā radiologa apakšspecialitātē 150 tālākizglītības punktus, ultrasonogrāfijas diagnostiskajās metodēs - 100 tālākizglītības punktus, no kuriem vismaz 60 % attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai diagnostiskajā metodē.


Informējam, ka  dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā ne vēlāk kā 
trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.  

Ja iesniedzot dokumentus, ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, resertifikācija netiks piemērota.

Lūdzu sekojiet savam sertifikāta beigu termiņam un sertifikācijas komisijas sēžu datumiem!
Sertifikācijas dokumenti:

Serifikācijas lapa
Resertifikācijas lapa
Resertificējamās personas iesniegums
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.
Ārstniecības personas sertifikāts.
Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura
profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

Iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno ari  radiācijas drošibas kursu sertifikāta kopija (tikai radiologiem, radiologiem terapeitiem, invazīviem radiologiem)un resertifikācijas gadījumā arī pēdējā sertifikāta kopija.

Sertifikācijas dokumentus jāiesniedz RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrā, Hipokrāta ielā 4, Rīgā, D1 vai D3 ieeja, Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnika, 107. kabinets, dr. Arturs Šorubalko, iepriekš sazinoties pa tel. 67042199 vai 26550241, e-pasts radiologija@radiologija.lv.

Pirmreizējai sertifikācijai jāsazinās ar Latvijas Ultrasonogrāfistu asociāciju www.ultrasonografija.lv, e-pasts: ultrasonografija@gmail.com, tālr. 29623585

Kopš 2023. gada 21. aprīļa LRA Sertifikācijas komisijas atbildīgie par ultrasonogrāfijas metodi:

Asoc. prof. Maija Radziņa 
Dr. med. Arta Strazdiņa 

Dr. med. Pēteris Priedītis