Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtību no 2013. gada 1. janvāra reglamentē 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 943  "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība".

Informējam, ka dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz Latvijas Radiologu asociācijas sertifikācijas komisijā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.  

Ja iesniedzot dokumentus, ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, resertifikācija netiks piemērota.

Lūdzu sekojiet savam sertifikāta beigu termiņam un sertifikācijas komisijas sēžu datumiem!

Sertifikācijas dokumenti:
Sertifikācijas lapa.
Resertifikācijas lapa.
Resertificējamās personas iesniegums
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.
Ārstniecības personas sertifikāts.
Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura
profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas
kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

Resertifikācijas gadījumā iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno arī pēdējā sertifikāta kopija.

LRA Sertifikācijas komisijas sēdes 2019. gadā: 

3. septembrī
21. novembrī

Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju jāveic Ārstu biedrības kontā!

Sertifikācija 59,76 EUR
Resertifikācija 48,38 EUR

Sertifikācijas institūcija
"Latvijas Ārstu biedrība"
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 
AS "Swedbank"
Konts: LV27HABA0551035992836

Sertifikācijas dokumentus jāiesniedz Rīgas 1. slimnīcā, Bruņinieku ielā 5, Rīgā, 7. korpusā, Magnētiskās rezonanses kabinetā Vēsmai Matrozei, iepriekš sazinoties pa tel. 25948839.

Pirmreizējas sertifikācijas reizē jākārto eksāmens (daudzizvēļu tests un praktisks eksāmens). Praktiskā eksāmena norise tiek saskaņota 2 mēnešus pirms Sertifikācijas komisijas sēdes, rakstot uz asociācijas e-pastu: ultrasonografija(at)gmail.com.

Pirmreizējās sertifikācijas gadījumā jāuzrāda sertifikāts par sekmīgu ultrasonogrāfijas kursu noklausīšanos un jāpievieno atskaite par vismaz 2000 patstāvīgi veiktām ultrasonogrāfijas manipulācijām. 

Ārstu sertifikāciju un resertifikāciju "Vispārējās ultrasonogrāfijas" metodes sertifikāta iegūšanai veic Latvijas Radiologu asociācijas (LRA) Sertifikācijas komisija.

No 2019. gada 13. maija LRA Sertifikācijas komisija darbojas šādā sastāvā:

asoc. prof. Maija Radziņa – komisijas priekšsēdētāja
asoc. prof. Ardis Platkājis
asoc. prof. Kārlis Kupčs
dr. med. Arta Strazdiņa 
dr. med. Pēteris Priedītis
dr. Sanita Ponomarjova
dr. Arturs Šorubalko

Ārstu sertifikāciju un resertifikāciju "Asinsvadu ultrasonogrāfijas" metodes sertifikāta iegūšanai veic Latvijas Radiologu asociācijas (LRA) un Latvijas Asinsvadu ķirurgu biedrības apvienotā Sertifikācijas komisija.