Nepieciešams:

  • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds)
  • pabeigta rezidentūra (internatūra, klīniskā ordinatūra) attiecīgajā specialitātē
  • metodes sertifikāts ultrasonogrāfijā
  • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā
  • Vēlamas prasmes radioloģijas informācijas un slimnīcas informācijas sistēmas lietošanā pārzināt darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas
  • pārzināt ultrasonogrāfijas iekārtas darbības principus un lietošanas noteikumus.

Pienākumi:

  • veikt darbu atbilstoši metodes sertifikātam
  • atspoguļot veiktās manipulācijas, izmeklējuma rezultātu medicīniskās informācijas sistēmā
  • veikt darbu komandas sastāvā Diagnostiskās radioloģijas centrā