Pacientam ar autosomāli dominantu policistisku nieru slimību (ADPKD) un masīvu hematūriju tika veikts ultrasonogrāfijas un krāsu Doplera izmeklējums, kur atrastas multiplas, bilaterālas, aizdomīgas komplicētas cistas un blīvi veidojumi. Rūpīga masu izvērtēšana milzīgā policistiskā nierē, var palīdzēt diferencēt jaunveidojumus no hemorāģiskām vai inficētām cistām. Tomēr ne vienmēr ir viegli atrast, kurš veidojums ir atbildīgs par hematūriju ADPKD pacientam.