Dažu pēdējo gadu laikā aknu elastogrāfijas pielietojums ir būtiski attīstījies; jaunu elastogrāfijas metožu ieviešana (pārejošā elastogrāfija, punkta bīdes viļņa elastogrāfija, reālā laika bīdes viļņa elastogrāfija, deformācijas elastogrāfija) ir izmainījusi aknu slimību izvērtēšanas perspektīvu. Šīs jomas pašreizējie zinātniskie pētījumi, galvenokārt, ir fokusēti uz difūzām aknu slimībām un aknu cirozes komplikāciju paredzēšanu. Šīs vadlīnijas ir tapušas Rumānijas medicīnas un bioloģijas ultrasonogrāfijas asociācijas vadībā un ir paredzētas, lai iepazīstīnātu klīnicistus ar šī brīža aknu elastogrāfijas praktisko pielietojumu, kā arī, lai palīdzētu palielināt klīnisko ieguvumu pacientiem ar hroniskām aknu slimībām.

Vadlīnijas pieejamas šeit:

https://medultrason.ro/romanian-national-guidelines-and-practical-recommendations-on-liver-elastography/