2020. gada 11. martā Pasaules Veselības Organizācija (PVO) oficiāli pasludināja SARS-CoV-2, kas pazīstams arī kā COVID-19, uzliesmojumu par pandēmiju. Tas ir izmainījis veselības sistēmu iestāžu darbību globālā mērogā, lai spētu nodrošināt pacientu un ārstu drošību un samazinātu visus riskus, kas saistīti ar infekcijas pārnesi.

Ultrasonogrāfija ir drošs un būtisks diagnostisks rīks dažādu medicīnisku stāvokļu noteikšanā, kā arī tai ir nozīmīga loma pacienta aprūpē. Plaušu ultrasonogrāfija pie pacienta gultas ir nenovērtējama kritisku slimu pacientu izvērtēšanai, un specifiski COVID-19 izraisītas pneimonijas diagnostikā. Ultrasonogrāfija arvien vairāk tiek pielietota kā pirmreizēja metode (aprūpes vietā jeb point of care (angl.)), tā kā krūšu kurvja datortomogrāfija (DT) bieži vien nav pieejama uzņemšanas nodaļās. Taču radioloģijas nodaļa, jo īpaši ultrasonogrāfijas kabineti, var būt potenciālais infekcijas pārneses faktors un iepriekš veiktās aptaujās ir pierādījies pamatzināšanu trūkums par infekcijas profilaksi ultrasonogrāfijā. Augstās COVID-19 kontagiozitātes dēļ un nepieciešamā samērā tuvā kontakta dēļ ultrasonogrāfijas veikšanas laikā ir nepieciešams ievērot visus piesardzības pasākumus rutīnas klīnisko aktivitāšu laikā.

Ir vairākas nacionālas un internacionālas vadlīnijas vispārējiem piesardzības pasākumiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās ultrasonogrāfijā un nesen iznākušas specifiskas vadlīnijas COVID-19 infekcijas dēļ. Ir arī nacionālas un internacionālas vadlīnijas rutīnas vai mērķētas ultrasonogrāfijas izmeklēšanas veikšanai. Lēmumu par to, kuri izmeklējumi ir izvēles, bet kuri neatliekami, jāpieņem lokāli un nav šī dokumenta mērķis, drīzāk tas ir domāts kā norādījumi infekcijas kontrolei veicot ultrasonogrāfijas izmeklējumu patreizējās COVID-19 pandēmijas laikā.

Šis raksts tika uzrakstīts WFUMB Drošības Komitejas vārdā kā oficiāli norādījumi, sadarbojoties dažādu iesaistītu Asociāciju ekspertiem. Lai arī šis raksts rekomendē vienādu pieeju infekcijas profilaksei un iedrošina drošai ultrasonogrāfijas veikšanas praksi COVID-19 pandēmijas laikā, ir iespējamas operatīvas un organizācijas līmeņa atšķirības nacionālā līmenī.