Darba kārtībā -  asociācijas izpildinstitūciju atskaite par paveikto 2015. - 2018. gadā; prezidenta, valdes un revidenta vēlēšanas.

Jaunievēlētais prezidents:
Viktors Ļiņovs

Valde:
Maija Radziņa
Ilze Apine
Pēteris Priedītis
Madara Rauda
Andrejs Lioznovs
Kaspars Stepanovs

Revidents:
Ivo Ivaskis