MK noteikumi 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"